Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

2012 yılında çıkartılan 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası olası bir doğal afette ülkeyi ve yurttaşları hazırlamak için çıkartıldı. Ancak kentsel dönüşüm sadece devlet eli ile değil aynı zamanda özel sektör eliyle de yapılmaya aynı yıl içinde başladı. Kentsel dönüşümde özel sektörün yerine baktığımızda kamusal alanlarda dönüşümün çok hızlı ilerlediğini ama özel sektörün hala bu konuda ilerleyemediğini görmekteyiz. Devletin teşvik edici adımları olsa bile bankaların kentsel dönüşüm kredilerinde işleri ağırdan alması birçok acıdan işlerin para karşılığı yapılmasını zorlaştırdı. Mali finansmanda yaşanan bu tıkanıklık, müteahhitlerin farklı arayışlara girmesine sebep oldu.

Kentsel dönüşümde özel sektörün yeri ve önemine baktığımızda dönüştürülmesi gereken yapıların hala çok az bir kısmının dönüştürülmüş olması, birçok alanda irili ufaklı yapıların oluşması ve kentsel dönüşümün yerinde dönüşüm adı altında daha küçük ölçeklere bölünmüş olması kentsel dönüşümde özel sektörün yerinin ne kadar önemli olduğu gözler önüne serdi.

Bios life markası altındaki Bios kentsel dönüşüm ada bazında dönüşümü örgütleyebilen sayılı firmalardandır. Bugüne kadar 200.000 m2 alanı dönüştürmüş olan Bios kentsel dönüşüm İstanbul ve Marmara bölgesi için kentsel dönüşümde özel sektörün yerinin en iyi ifade bulduğu firmadır. 2015 yılında kentsel dönüşümün yavaşlaması üzerine kurulmuş ve bu alanda arsa payı karşılığı kentsel dönüşümü geliştiren firma olarak sektörde öncü rolü oynamış bir markadır Bios kentsel dönüşüm.

Kentsel dönüşümde genel mantık, yapılan imalat karşılığı arsa sahiplerinden bir birim bedel üzerinden ücret alınmasına dayanmaktadır. Ancak arsa payı satış vadi diye geçen genel anlamda kat karşılığı diye bilinen yöntemi geliştirip ada bazında yani kelimenin tam anlamıyla kentsel dönüşüme yönelen Bios ailesi eski ev sahiplerinin cebinden tek kuruş çıkmadan arsa payı karşılığı dönüşümü bir şekle oturdu. Kentsel dönüşümde özel sektörün yerinin ne olması gerektiğine dair en önemli örneklerden birisi Bİos ailesidir. Çünkü hali hazırda 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında arsa payı karşılığı dönüştürdüğü alanlar ile toplam 3000 konuta denk gelen alanı dönüştürebilmiş öncü bir firmadır Bios Kentsel dönüşüm.

Kendi alanında öncü rol oynaması, kentsel dönüşümün arsa payı satış vadi ile yeni bir çözüm geliştirmiş olması, 50’nin üzerinde mimar ve mühendis kadrosu, 400’e yakın personeliyle Bios ailesi özel sektörün kentsel dönüşümde nasıl bir rol alabileceğinin en önemli örnekliğini oluşturdu. 2000 yılından önce yapılmış her yapının dönüşmesi gerektiği ortada, deprem ülke gerçeği ve her an olabilir, depreme dayanıklı bir yapılaşma için yerinde dönüşümü değil, kentsel dönüşüme yönlenmesi gerektiği ortada. Ada bazında yapılan dönüşümler arsa payı ile çözülebilecek olan kentsel dönüşümde özel sektörün aktif rol alabilmesi için hayati önemdedir.

Siz değerli ziyaretçilerimizin de ada bazında kentsel dönüşüm işleri var ise kentsel dönüşümde özel sektörün yeri ve önemi konusundaki en tecrübeli İstanbul firması olan bios ailesi ile iletişime geçiniz.

Öne Çıkan Projeler

Talep Formu
close slider

    Ad (Gerekli)

    Email (Gerekli)

    Konu

    Mesajınız